Stærk Customer Authentication

Hvordan EU-lovgivning påvirker din virksomhed

Hvad er Strong Customer Authentication?

Icon depicting knowledge
Icon depicting possession
Icon depicting inherence

Hvad betyder dette for virksomheder?


Hvad betyder dette for udstedere og erhververe?


Hvordan hjælper Visa?

Føl dig tryg, når du betaler med Visa

Uanset hvad du betaler for, og uanset hvor du betaler for det - lokalt eller i udlandet - kan du føle dig tryg, når du betaler med Visa.