Global Matters

Visa uddeler igen legat for at støtte små virksomheder, ejet af kvinder

She's Next 2023

I Danmark fylder kvinder en overraskende lille del af iværksætterlandskabet. Ifølge Dansk Erhverv er kun hver fjerde af alle nye virksomheder startet af en kvinde[1]. For at støtte kvindelige iværksættere, der opererer i dette ujævne terræn, vender Visas She’s Next-legat nu tilbage til Danmark – et initiativ, hvor tre danske virksomheder, ejet af kvinder, hver får tildelt 10.000 euro.

Antallet og andelen af kvindelige iværksættere har været stigende i det seneste årti. Men i 2022 udgjorde kvinder fortsat færre end 25 % af de personer, der var involveret i nystartede virksomheder. [2] Tilbage i 2014 var tallet 22 procent. Samtidigt gik mindre end 2 procent af den samlede kapital, der blev investeret i startups i 2022, til virksomheder, der udelukkende var ejet af kvinder. 90 procent af det samlede beløb gik til virksomheder, der udelukkende var ejet af mænd. De sidste 8 procent gik til firmaer med blandet ejerskab.[3]

Pandemien var desuden en hård tid for størstedelen af de kvindelige iværksættere. En undersøgelse, foretaget af Visa, viser, at 9 ud af 10 små virksomheder, ejet af kvinder, udelukkende overlevede pandemien på grund af en øget satsning på onlinesalg. [4]

Men nu, hvor den globale økonomi er i modvind, støder kvindelige iværksættere med små virksomheder på nye udfordringer med høj inflation, øgede omkostninger og usikre fremtidsudsigter. 

For at sætte fokus på dette problem og skabe større finansiel inklusion lancerer Visa nu for andet år i træk initiativet She's Next. Tre danske virksomheder, ejet af kvinder, vil få tildelt 10.000 euro hver, samt få adgang til forretningscoaching via IFundWomen.. 

"Det er fortsat centralt at skabe digital inklusion og fremme økonomisk selvstændiggørelse, hvis samfundet skal have mulighed for at tilpasse sig verden, som den ser ud efter en periode domineret af Covid-19. Hos Visa arbejder vi på at skabe en mere inkluderende økonomi. Derfor ønsker vi at styrke små virksomheder, ejet af kvinder, fordi vi mener, at de spiller en vigtig rolle i at skabe vækst. Med She's Next ønsker vi at fremhæve, hvor vigtige kvindelige iværksættere er, og på den måde sætte ressourcer af til de områder, hvor der er størst behov for dem – ikke mindst i udfordrende økonomiske tider. Initiativet er målrettet kvindelige iværksættere, der har brug for kapital til at vokse, administrere eller finansiere deres lille virksomhed," forklarer Bente Josefsen, landechef for Danmark, Norge og Island hos Visa i Norden og i Baltikum. 

For at søge legatet skal virksomheden være registreret i Danmark, have eksisteret i mindst et år, have en digital eller fysisk tilstedeværelse i Danmark, samt være mindst 51 procent ejet af kvinder. Ansøgningsperioden starter den 17. august og slutter den 28. september 2023.

I alt 18 virksomheder ejet af kvinder i Norden og Baltikum vil få tildelt 10.000 euro hver.

Siden marts 2020 har Visa tildelt virksomheder ejet af kvinder mere end 2,87 mio. euro.

Sidste år blev Visas She's Next-legat tildelt de danske virksomheder Annas Fiskekasser, Hey Planet og Økonomista. Læs mere om virksomhederne og initiativet her: visa.dk/shesnext 

 

Referencer:

[1]  https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/ivaerksaetterpolitik/kvindelige-ivarksattere/

[2] Dansk Erhverv, Ny analyse om kvindelige iværksættere 2023: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2023/marts/ny-analyse-flere-kvindelige-ivarksattere-men-farre-investerer-i-dem/

[3] Dansk Erhverv, Ny analyse om kvindelige iværksættere 2023: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2023/marts/ny-analyse-flere-kvindelige-ivarksattere-men-farre-investerer-i-dem/

[4] Visa Back to Business Global Study 2022, Women’s History Month Edition:

https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/regional/na/us/run-your-business/documents/ccg-visa-back-to-business-womens-infographic-accessible.pdf

Tag: Financial Inclusion