• Visa Foundation

    Visa Foundation søger at støtte inkluderende økonomier, hvor enkeltpersoner, virksomheder og lokalsamfund kan trives.

Om Visa Foundation

Visa Foundation søger at støtte inkluderende økonomier, hvor enkeltpersoner, virksomheder og lokalsamfund kan trives. Gennem legater og investeringer prioriterer Visa Foundation vækst af små og mikrovirksomheder med fokus på kønsdiversitet og -inkludering. Visa Foundation støtter også det bredere samfunds behov og katastrofeindsats i krisesituationer. Visa Foundation er hjemmehørende i USA som en juridisk enhed under 501(c)3.
animated person on tv
four animated people
animated people on laptops

Tilgang og strategi

grocery store

Programmer og partnerskaber

For at fremme vores arbejde for en større ligestilling i det økonomiske system for små virksomheder og mikrovirksomheder (SMV'er) med fokus på kønsdiversitet og -inkludering går vi sammen med førende organisationer i hele verden. Vores partnere hører typisk til i en af disse tre kategorier: velgørende organisationer, der støtter SMV'er, investorer samt enheder, der fokuserer på det bredere økosystem omkring SMV'er. Et par eksempler på partnere:
American Red Cross logo.
The Asia Foundation logo.
Brac logo.
Compass family services Housing Support Hope logo.
First Place for Youth logo
Gender Smart logo
KIVA logo
LISC logo
Mercy Corps logo.
Pro mujer logo.
Tipping point community logo.
Tipping point fund logo.
University of California San Francisco logo.